Начало / Проекти

Макс Електро ЕООД успешно завърши изграждането и проектирането на електро инсталациите на:

Жилищни и административни сгради

Спортни зали и игрища

  • Спортна зала гр. Петрич;
  • Спортна зала към център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физкултура и спорт, гр. Дряново;
  • Ремонт на стадион Локомотив, гр. Дряново;
  • Изграждане на стадион, спортен комплекс с. Царева ливада, общ. Дряново.

Пречиствателни станции

Индустриални и инфраструктурни проекти