Начало / За нас

Макс Електро ЕООД предлага инженерингови услуги и комплексно обслужване - проектиране, доставка, изработване, монтаж и пускане в действие на комплектно електрообзавеждане. Разработка, проектиране и внедряване на системи за автоматизация на производството. Конфигуриране и приложно програмиране на PLC и SCADA системи. Тестове и пускане в експлоатация. Обучение, поддръжка и ъпгрейд на системите. Основната дейност на фирмата е насочена в доставка, изграждане и проектиране на силнотокови, слаботокови инсталации и КИПиА. Желанието ни за развитие и динамичният пазар доведоха до естественото разширяване на дейността и обогатяване портфолиото на фирмата с нови продукти и дейности. По този начин Макс Електро ЕООД предложи на своите клиенти един завършен “продукт” в областта на електроуслугите на пречиствателни станции за химически и биологично замърсени води, административни сгради, офис помещения, хотелски комплекси, болници, спортни съоръжения, жилищни комплекси и други. Ние разполагаме с висококвалифицирани екипи от професионални консултанти, проектанти и опитни монтажни групи. Фирмата може да разработи проекти, както за цялостно изпълнение на даден обект, така и само за специализирани части или области от него. За предоставяне на цялостна услуга на клиента, ние предлагаме също така сервиз и техническо изпълнение на проектите. Нашите сертифицирани специалисти и техници са гарант за качественото му техническо изпълнение.

Екипът ни от опитни професионалисти предлага:

 • Качествено обслужване;
 • Технически консултации;
 • Разработка на идейни и работни проекти по части Електро, КИП, - Автоматизация, полеви мрежи, PLC/SCADA базирани системи и Технологична част;
 • Доставка, монтаж и пускане в експлоатация електрооборудване ниско напрежение, електрозадвижвания, електро и сигнални инсталации за производствени предприятия;
 • КИПиА;
 • Заснемане на съществуващи електрически инсталации, оценка на съответствието им с действащите в страната стандарти и нормативна уредба;
 • Изграждане на промишлени и битови електрически инсталации, в това число – силови, осветителни, слаботокови, мълниезащитни и заземителни;
 • Отстраняване на аварии, въвеждане в експлоатация и поддръжка на вече изградени ел. инсталации;
 • Изграждане на улично осветление, художествено осветление, изкуствено осветление на открити и закрити площи, басейни и фонтани;
 • Търговия с качествени електроматериали на световни производители;
 • Производство на ел. табла ниско напрежение;
 • Изграждане на комплектни разпределителни уредби и бетонови комплектни трансформаторни постове;
 • Готови инженерни решения.

Макс Електро ЕООД е регистрирана в Камарата на строителите в България (КСБ). От особена важност за нас е реализирането на предлаганите продукти и услуги да бъде с високо и постоянно качество. В тази насока, основен приоритет за нас е упражняване на непрекъснат контрол при изпълнение на всеки един етап от изграждането на нашите обекти. Макс Електро ЕООД е сертифицирана от Орган за сертификация на системи за управление при ОТС с ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Запазване доверието на клиента ни мотивира към постоянно развитие на човешките ресурси и материалната база на фирмата. Нашите специалисти преминават периодични курсове за квалификация и обучение, с цел подобряване нивото на обслужване, предлагане на актуална информация и внедряване на иновации. Професионалното отношение и качеството на продуктите, които предлагаме ни запазват лидерска позиция сред основните доставчици на специализирани продукти за строителството.